DJ SHADOW & DJ AMIT B - HUSH, IT'S BOLLYWOOD
DJ SHADOW & DJ AMIT B - HUSH, IT'S BOLLYWOOD

 

 

DJ SHADOW & DJ AMIT B : HUSH, IT'S BOLLYWOOD
Resident DJ'S : Ashim & Ishy

DATE : WEDNESDAY, 13th September 2017 / 10PM Onwards

Venue : Playboy Club, Samrat Hotel, Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, Delhi